Ivo Kornatovský

Švýcarsko Abstrakce Anglie Argentina Architektura Baroko Detail Divadlo Fauna Flora Krajina Letadla Lidi Moře, voda Nizozemí PéeFka Plasy Raná Severní Plzeňsko Stromy Svatby Tanec Zátiší

O autorovi

 

Ivo Kornatovský

26.11.1962

   K fotografování jsem se dostal přes plastové fotografické skříňky – Pionýr, Corina a následně přes zrcadlovky Zenit a Praktica. Hrdě se hlásím k fotografické skupině, která vznikla na plaské základní škole pod vlivem pana učitele Henžlíka, který nám umožnil a objasnil první kroky ve fotokomoře a fotografii. Na tento popud jsem si pořídil i vlastní temnou komoru. V letech 1991-2000 došlo ke stagnaci fotografování, ale zájem o umělecké směry jsem si kompenzoval realizací projektu uměleckého sympozia Hermit v plaském klášteře, tento projekt mně přinesl též možnost spolupracovat s několika úspěšnými zahraničními fotografy, kteří též v této době využívali moji fotokomoru. Až v době, kdy se všichni organizátoři tohoto projektu rozhodli ukončit tento projekt a věnovat se opět vlastní tvorbě, jsem se pokusil své technické a umělecké zájmy realizovat ve fotografii. Plnohodnotný návrat se mně podařil až v roce 2001, jedním z velkých impulsů bylo založení Fotoklubu Plasy, jehož jsem se stal členem.

   Rozhodl jsem se na svých fotkách zobrazovat svět jako abstraktní pohled do prostoru, který zdánlivě vypadá neostrý, rozostřený či možná až zkreslený, ale je to vlastně pohled naprosto dokonale ostrý, který nutí pozorovatele přemýšlet, co to vlastně je, kde to je, proč to je. Možná tyto pohledy budou zprvu nepochopeny, protože pozorovatel se bude muset na fotografie podívat ještě vícekrát a hledat věci skutečné a reálné. Zajímá mě hra barev, stínů, povrchů, tvarů a jejich vzájemná kombinace, která nutí k přemýšlení a k vytváření pocitů. Snažím se najít na běžných věcech, rostlinách, krajině krásné a zajímavé detaily. Považuji se osobně za fotografa detailu, od makrodetailu až po detail třeba krajiny. Ve své fotogalerii Vám představuji pouze několik fotografií z velkého spektra mých pohledů na svět. Velkým fotografickým vzorem je pro mne pohled na svět Emily Medkové.

   Bylo by určitě zajímavé povědět pozorovateli, tak tohle je strom, tohle krabice, a každému je hned jasné, že opravdu tohle je strom a tohle opravdu krabice, ale to se mně zdá velice jednoduché až banální takto hovořit k pozorovateli. Tvůrcům výborných pohledů na stromy nebo krabice se tímto omlouvám, ale je to bohužel můj pocit nebo bohudík. 

Fotografům přeji dobré světlo a všem návštěvníkům těchto stránek příjemný zážitek.

30.5.2007

Na hlavní menu ..

Copyright © 2007 Ivo Kornatovský